Write Your Self

JAG ERBJUDER

Individanpassad skrivvägledning


Vi träffas enligt den plan vi tillsammans gör upp.


Det handlar om såväl skrivandets hantverk men också att skapa sin fristad, tid och minnesbank för skrivande.


Grundkurs: 8 timmar 


Fortsättningskurs: 8 timmar


SkrivretreatUnder 2023 kommer jag att hålla i ett retreat där vi arbetar under en helg.

Vi varvar skrivandet med avkoppling och mindfulness. 


I retreatet ingår också coaching. 


Mer information kommer senare.

Skrivvägledning i grupp
Jag håller i skrivargrupper några gånger om året.


Dessutom arbetar jag med grupper för företag och organisationer.
Upplägget sker enligt överenskommelse.


Grundkurs: 8 timmar


Fortsättningskurs: 8 timmar


Utsatta kvinnor & ungdomar


Förestår du ett Kvinnohus, ett skyddat boende eller någon form av behandlingshem och tror att skrivvägledning skulle kunna vara ett sätt för kvinnorna, ungdomarna att återta ägandet av sitt liv sin egenmakt?

Hör av dig.


Det går också att kombinera med coaching - som ju är framåtsyftande och utgår ifrån individens styrkor och vilja till förändring.

" ...  att skriva ord och meningar som ingen annan behöver se och att upptäcka hur något gradvis börjar växa fram. Betydelser kanske, eller insikter. Ord och meningar som överraskar. Små värdefulla korn. Ett slags juveler."

Diane Morrow

Om Write Your Self

Metoden hjälper människor att återerövra sina röster, berättelser och egenmakt genom skrivande.


Den är utvecklad för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang som ett verktyg för att stärka sig själv och ta kontroll över sin väg framåt i livet.


Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer, med Åsa Boström som initiativtagare, projektledare och skrivpedagog. Projektet finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, och Kvinnojouren i Umeå och Piteå Kvinnojour var projektägare.


Idag fokuserar deras arbete främst på kvinnor, tjejer och icke-binära med erfarenhet av våld då denna grupp finns i hjärtat av deras arbete och vision, men metoden kan även användas för att hjälpa andra grupper med erfarenhet av trauma, som till exempel krig, mobbing, sjuktom, sorg och förlust.


Write Your Self har idag skrivvägledare i 16 länder. De fortsätter att utveckla sin utbildning och metod i dialog med sina skrivvägledare och samarbetspartners.