I ORDENS TJÄNST

CERTIFIERAD COACH


Framgång, lycka, lugn, tid för dig själv - ja, vad är det du behöver?


Oftast brukar jag säga att jag är en BUSINESS OF LIFE -coach eller möjligen en IPT (Inre Personlig tränare)

Oavsett vad så börjar och slutar allt med dig själv.


Business eller livs-coaching av enskilda.

Grupp- och teamutveckling genom coaching där styrkor och värderingar blir levande tillgångar.

Workshops.


Som coach arbetar jag under namnet
FOCA Coaching.

FÖRLÅTELSE-SESSIONER


Bär du på besvikelse, bitterhet och ilska som orsakats av någon - antingen någon annan eller kanske rentav dig själv?


Förlåtelse handlar om att frigöra sig från dessa negativa tankar och förhållningssätt som orsakar sådan stress och en form av maktlöshet.


Förlåtelse gör du framförallt för din egen skull


En förlåtelsesession tar 2-4 timmar och kan delas upp i två träffar.  


De sessioner jag erbjuder är:

* Förlåtelse av annan

* Förlåtelse av sig självBORGERLIG OFFICIANT


Vill du - liksom allt fler människor idag - högtidlighålla en händelse i livet - en begravning, en namngivning eller ett bröllop utan religiösa eller politiska inslag? 


Eller är det någon annan tilldragelse som ni gärna vill göra högtidlig eller kanske extra festlig genom att hålla en ceremoni? En flytt, en skilsmässa, ett tillfrisknande eller kanske att ni lovar att inte gifta er.


Jag är utbildad av Humanisterna och åtar mig just sådana uppdrag, när min kund vill ha en minnesvärd ceremoni utan att religion eller politik är inblandade. 

FÖRFATTARESkrivandet har alltid legat mig varmt om hjärtat.


Efter att för några år sedan ha gett ut en barnbok på eget förlag har jag tagit upp pennan, eller snarare tangentbordet, igen och håller på med en roman. En släktskröna som ska få sitt fiktiva liv. 


Jag håller också kurser i skrivande, framförallt som vägledare utifrån Write Your Selfs metodik. Där handlar det om att ta makten över sitt liv igen efter att ha upplevt något trauma. Självklart kan man delta i mina skrivarkurser ändå!


Min plan är att på sikt utbilda mig även till manusutvecklande lektör.