I ORDENS TJÄNST

Vi hade inte kunnat få en bättre officiant till våra döttrars namngivning än Carina. Under samtalen innan fångade hon snabbt upp vad vi ville ha, vilka vi är, vilka våra döttrar är och förstod också snabbt vad som var viktigt för oss. Carina ställde även helt rätt frågor till oss för att vi skulle kunna komma vidare i processen med att planera namngivningsceremonin. Engagemanget och professionalismen som visats när det gäller att läsa på om anledningarna till att våra döttrar har fått sina namn, tålamodet då det på själva ceremonidagen uppstod försening, de små gåvorna som gavs till våra döttrar mm. ger ett helhetsbetyg som närmar sig det som en gång i tiden refererades till som Hysénklass, dvs. betyget 6 av 5 möjliga!

Vi vill återigen betona vår tacksamhet för Carinas insats och om det kommer fler barn i framtiden så är officianten för dennes namngivning självklar!


Familjen Holmberg

BORGERLIG OFFICIANT


Vill du - liksom allt fler människor idag - högtidlighålla en händelse i livet - en begravning, en namngivning eller ett bröllop utan religiösa eller politiska inslag? 


Eller är det någon annan tilldragelse som ni gärna vill göra högtidlig eller kanske extra festlig genom att hålla en ceremoni? En flytt, en skilsmässa, ett tillfrisknande eller kanske att ni lovar att inte gifta er.


Jag är utbildad av Humanisterna och åtar mig just sådana uppdrag, när min kund vill ha en minnesvärd ceremoni utan att religion eller politik är inblandade. 

FÖRFATTARESkrivandet har alltid legat mig varmt om hjärtat.


Efter att för några år sedan ha gett ut en barnbok på eget förlag har jag tagit upp pennan, eller snarare tangentbordet, igen och håller på med en roman. En släktskröna som ska få sitt fiktiva liv. 


Jag håller också kurser i skrivande, framförallt som vägledare utifrån Write Your Selfs metodik. Där handlar det om att ta makten över sitt liv igen efter att ha upplevt något trauma. Självklart kan man delta i mina skrivarkurser ändå!


Min plan är att på sikt utbilda mig även till manusutvecklande lektör.